Καταδικάστηκε ο Τομπούλογλου
Απρίλιος 12, 2016
Ο Λευκός Οίκος τού πάει πολύ
Απρίλιος 13, 2016

Τι πρέπει να κάνετε για να γλιτώσετε το ραντεβού με τον λογιστή

Μισθωτοί και συνταξιούχοι μπορούν εύκολα και γρήγορα

να υποβάλουν μόνοι τους τη φορολογική δήλωσή τους

Η ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης από κάθε μισθωτό και συνταξιούχο, ο οποίος δεν έχει εισοδήματα από άλλες πηγές, είναι πλέον αρκετά εύκολη διαδικασία, καθώς τα περισσότερα στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν είναι συμπληρωμένα στους αντίστοιχους κωδικούς από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Εφόσον θέλετε να αποφύγετε την επίσκεψη στον λογιστή, αυτά είναι τα βήματα που πρέπει να  κάνετε προκειμένου να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη φετινή φορολογική δήλωσή σας:
1) Ελέγξτε τα προσωπικά στοιχεία σας και της συζύγου σας στον πίνακα 1 της ηλεκτρονικής δήλωσης. Θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα, εκτός από το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας σας, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου σας, ο Αριθμός Ταυτότητας, ο αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, και μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία σας με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Αν κάποιο από τα στοιχεία δεν έχει συμπληρωθεί σωστά, πρέπει να το διορθώσετε. Επίσης, αν κάποιο από τα στοιχεία αυτά δεν έχει αναγραφεί καν, θα πρέπει να το συμπληρώσετε.
2) Συμπληρώστε στον πίνακα 1 τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) τον δικό σας και της συζύγου σας (αν είστε έγγαμος), εφόσον δεν είναι προσυμπληρωμένος από τη ΓΓΔΕ (με βάση τα στοιχεία της περσινής δήλωσής σας).
3) Επιβεβαιώστε τα προσωπικά στοιχεία σας, συμπεριλαμβανομένου και του ΑΜΚΑ, ώστε να μπείτε στους υπόλοιπους πίνακες της φορολογικής δήλωσής σας.
4) Ελέγξτε τα ποσά των εισοδημάτων και των παρακρατηθέντων φόρων που έχουν ήδη προσυμπληρωθεί δίπλα από τους κωδικούς αριθμούς που βρίσκονται στις παραγράφους 1 ή 2, 3 και 10, 11, 12 του πίνακα 4Α της φορολογικής δήλωσης. «Κλικάροντας» πάνω στα αντίστοιχα πεδία (χρώματος πορτοκαλί), εμφανίζονται στην οθόνη σας τα αναλυτικά στοιχεία για τα ποσά των ετήσιων φορολογητέων αποδοχών, των αναλογούντων και των παρακρατηθέντων φόρων εισοδήματος και της παρακρατηθείσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης έτους 2015. Τα στοιχεία έχουν περιληφθεί στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων που έχουν ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικά στη ΓΓΔΕ από τους εργοδότες σας (για τους μισθωτούς) ή από τα ασφαλιστικά σας ταμεία (για τους συνταξιούχους). Εφόσον τα ποσά είναι τα σωστά, συνεχίζετε με τη συμπλήρωση των υπόλοιπων στοιχείων της δήλωσης.
5) Στην παράγραφο 3 του υποπίνακα 4Δ1 της φορολογικής δήλωσης θα δηλώσετε τους τόκους που πιστώθηκαν το 2015 στους τραπεζικούς λογαριασμούς σας. Κάντε «κλικ» στη λέξη «ΕΔΩ» που περιλαμβάνεται στη φράση «Για εμφάνιση τόκων πατήστε ΕΔΩ». Μόλις «κλικάρετε» πάνω στη λέξη αυτή, θα εμφανιστεί ένας πληροφοριακός πίνακας στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά όλα τα ποσά των τόκων που έχουν πιστωθεί κατά τη διάρκεια του 2015 σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό σας. Αναγράφεται επίσης το άθροισμα όλων των ποσών των τόκων ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο, όπως και τα ποσά του φόρου 10% που έχουν παρακρατηθεί. Αν είστε συνδικαιούχος με τη σύζυγό σας σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς, αναγράφεται ολόκληρο το ποσό των τόκων και σε εσάς και στη σύζυγο! Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δηλώσετε τους τόκους μόνο στο όνομά σας ή μόνο στο όνομα της συζύγου σας ή κατά 50% σε εσάς και κατά 50% στη σύζυγο. Το άθροισμα των τόκων από όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς πρέπει να μεταφερθεί στον κωδικό 667 για τον σύζυγο και στον κωδικό 668 για τη σύζυγο. Στους κωδικούς 675-676 πρέπει να δηλωθούν τα ποσά του φόρου που έχουν παρακρατηθεί από τους τόκους των καταθέσεων.
6) «Κλικάρετε» στα κίτρινα κουτάκια του πίνακα 5.1α της φορολογικής δήλωσής σας προκειμένου να δείτε σε αναλυτικό πίνακα που αναδύεται στην οθόνη σας τα ήδη καταχωρισμένα στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΓΓΔΕ στοιχεία για τις κατοικίες (κύρια και μία ή περισσότερες δευτερεύουσες είτε ιδιόκτητες είτε ενοικιαζόμενες ή δωρεάν παραχωρηθείσες) στις οποίες διαμείνατε κατά τη διάρκεια του 2015. Εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν έχουν αλλάξει, «κλικάρετε» στην επιλογή «μεταφορά στη δήλωση», ώστε τα στοιχεία αυτά να μεταφερθούν αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 5.1α και να ολοκληρωθεί πάραυτα η δήλωση των κατοικιών σας. Εάν κάποια από τα στοιχεία αυτά έχουν αλλάξει ή εμφανίζονται λανθασμένα στοιχεία, διορθώστε τα στον αναλυτικό πίνακα και στη συνέχεια οριστικοποιήστε τα νέα δεδομένα επιλέγοντας «μεταφορά στη δήλωση».
7) Ελέγξτε τα στοιχεία των Ι.Χ. αυτοκινήτων σας, τα οποία είναι προσυμπληρωμένα στον πίνακα 5.1γ. Αν δεν έχετε αγοράσει ή πωλήσει Ι.Χ. εντός του 2015, δεν πειράζετε τα στοιχεία που αναγράφονται. Εφόσον διαπιστώσετε ότι δεν αναγράφονται σωστά τα στοιχεία για ένα ή περισσότερα Ι.Χ. που είχατε ή αποκτήσατε ή πωλήσατε εντός του 2015, τότε μπορείτε, κάνοντας «κλικ» πάνω στα κίτρινα κουτάκια στα οποία αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία, να τα διορθώσετε.
8) Δεν ασχολείστε με τον κωδικό 049 του πίνακα 7, όπου μέχρι πέρυσι δηλωνόταν το ποσό των αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που είχαν συγκεντρώσει οι υπόχρεοι. Ο κωδικός αυτός υπάρχει στη φετινή δήλωση, αλλά είναι ανενεργός, δεδομένου ότι φέτος δεν μετρούν οι αποδείξεις στις φορολογικές δηλώσεις. Η έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία αναγνωρίζεται χωρίς να χρειαστεί να έχετε μαζέψει αποδείξεις.
9) Στον πίνακα 7 της δήλωσης, στον κωδικό 051 για εσάς και στον κωδικό 052 για τη σύζυγό σας, συμπληρώστε το συνολικό ποσό των εξόδων που πραγματοποιήσατε το 2015 για ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές εξετάσεις, νοσηλεία σε νοσοκομεία ή κλινικές και αγορές φαρμάκων, μόνο εάν το ποσό αυτό υπερβαίνει το 5% του συνολικού εισοδήματός σας. Κι αυτό διότι μόνο σε αυτήν την περίπτωση δικαιούστε έκπτωση του 10% του υπερβάλλοντος ποσού από τον τελικό φόρο εισοδήματος. Εάν δηλαδή η δαπάνη αυτή δεν υπερβαίνει το 5% του συνολικού εισοδήματός σας, δεν είναι αναγκαίο να την αναγράψετε, διότι στην περίπτωση αυτή δεν θα τύχετε καμίας έκπτωσης.
10) Εάν έχετε εξαρτώμενα τέκνα, δηλώστε τα στοιχεία τους στον πίνακα 8. «Κλικάρετε» σε ένα από τα κίτρινα κουτάκια στην αριστερή πλευρά του πίνακα 8 για να εμφανιστεί σε νέο «παράθυρο» ένας άλλος αναλυτικός πίνακας, στον οποίο θα πρέπει να αναγράψετε για κάθε παιδί σας το όνομα, το έτος γέννησης, τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία βρίσκεται (αν είναι 5 ετών ή μεγαλύτερο), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), το εάν είναι ή όχι ανήλικο και το εάν έχει υποχρέωση ή όχι να υποβάλει δική του δήλωση. Για κάθε ενήλικο τέκνο σας, το οποίο έκλεισε τα 18 έτη ηλικίας το αργότερο μέχρι και την 31η-12-2015, θα πρέπει επιπλέον να αναγράψετε και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του. Για να οριστικοποιήσετε την υποβολή των στοιχείων που συμπληρώσατε, επιλέξτε «μεταφορά στη δήλωση». Με τη συμπλήρωση και την υποβολή (μεταφορά στη δήλωση) των στοιχείων των παιδιών σας συμπληρώνεται αυτόματα και ο αριθμός τους στον κωδικό 003, που βρίσκεται λίγο πιο κάτω.
11) Αναγράψτε στον πίνακα 10 τον πολυψήφιο αριθμό ΙΒΑΝ ενός λογαριασμού καταθέσεων που έχετε σε τράπεζα, προκειμένου να πιστωθεί σε αυτόν επιστροφή φόρου που μπορεί να προκύψει από την εκκαθάριση της δήλωσής σας.
12) Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση όλων των παραπάνω στοιχείων, επιλέξτε «συνέχεια υποβολής». Αμέσως θα δείτε σε αναλυτικό πίνακα τα στοιχεία που δηλώσατε και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της δήλωσής σας (χρεωστικό ή πιστωτικό ή μηδενικό ποσό), το οποίο δεν είναι το οριστικό. Εάν είστε σίγουρος ότι είναι σωστά τα στοιχεία που δηλώσατε, επιλέξτε «οριστική υποβολή» και έτσι η δήλωσή σας θα θεωρείται πλέον οριστικά υποβληθείσα, οπότε θα μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή αρχείου pdf και να εκτυπώσετε τόσο τη δήλωση (έντυπο Ε1) όσο και το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.