250 υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας

250 υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς

288 υποκαταστήματα της Alpha Bank

30 υποκαταστήματα της Attica Bank

150 υποκαταστήματα της Eurobank

Ο αναλυτικός κατάλογος: