Συντριβή ελικοπτέρου του Π.Ν. * Βρέθηκαν τα πτώματα των δύο χειριστών * Συνεχίζονται οι έρευνες
Φεβρουάριος 11, 2016
Τον Σεπτέμβριο η αυτοβιογραφία του «Boss»
Φεβρουάριος 12, 2016

Πέτρος Θέμελης, 30 χρόνια στην Αρχαία Μεσσήνη

Ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης κλείνει φέτος 30 χρόνια εργασίας στην Αρχαία Μεσσήνη. Συνέχισε το έργο του Ορλάνδου και έφερε στην επιφάνεια μια από τις πιο σημαντικές σε μέγεθος, μορφή και διατήρηση πόλεις της αρχαιότητας, που έχει ακόμη πολλά να προσφέρει. Δεν διαθέτει μόνον ιερά και δημόσια οικοδομήματα, αλλά και οχυρώσεις επιβλητικές, κατοικίες και ταφικά μνημεία.

¢ðïøç ôïõ èåÜôñïõ ôçò áñ÷áßáò ÌåóóÞíçò , ÓÜââáôï 26 Ìáßïõ 2012. Ç áñ÷áßá ÌåóóÞíç ç ïðïßá åßíáé ìéá áðü ôéò óçìáíôéêÝò óå ìÝãåèïò, ìïñöÞ êáé äéáôÞñçóç ðüëåéò ôçò áñ÷áéüôçôáò, ïéêïäïìÞèçêå ìå éððïäÜìåéï ðïëåïäïìéêü óýóôçìá ôï 369 ð.×. áðü ôïí Èçâáßï Åðáìåéíþíäá êáé ôïõò Áñãåßïõò óõììÜ÷ïõò ôïõ ïöåßëåé ôï üíïìá ôçò óôçí ðñþôç ìõèéêÞ ðñïäùñéêÞ âáóßëéóóá ôçò ÷þñáò, ôç ÌåóóÞíç, êüñç ôïõ áñãåßïõ âáóéëéÜ Ôñßïðá êáé óýæõãï ôïõ ËÜêùíá ÐïëõêÜïíïò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐáíôåëÞò Óáßôáò

Διαθέτει, εκτός των άλλων, το σπάνιο προνόμιο να μην έχει καταστραφεί ή καλυφθεί από νεότερους οικισμούς και να βρίσκεται σε ένα κατ’ εξοχήν μεσογειακό αλώβητο φυσικό περιβάλλον. Το φυσικό αυτό περιβάλλον συνδυάζει την ορεινή μεγαλοπρέπεια των Δελφών και τη χαμηλή παραποτάμια γαλήνη της Ολυμπίας, με τον δεσπόζοντα γυμνό ασβεστολιθικό όγκο της Ιθώμης, όπου η ακρόπολη, και τη χαμηλή εύφορη κοιλάδα γύρω από την αρχαία πόλη.

Ο καθηγητής αγάπησε τον τόπο και συνεχίζει ακόμη και τώρα το έργο του, παρά τις δυσκολίες που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότησή του (ο ίδιος δεν αμείβεται, ζει με τη σύνταξή του). Με αφορμή την επέτειο των 30 χρόνων διαβάστε εδώ τη συνέντευξη που παραχώρησε στο «BHmagazino», η οποία δημοσιεύτηκε την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.